10_3 - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Journal
e-ISSN 2544-2813
Go to content

Sławomir Zembski
PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NAUCZANIE PROBLEMOWEGO W ASPEKCIE DOSOTOSWOANIA DO WYMOGÓW INDUSTRY 4.0
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 1(10) 2019, 29-42
DOI: 10.30657/qpi.2019.10.03
Sławomir Zembski ORCID:


Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Back to content