10_4 - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Journal
e-ISSN 2544-2813
Go to content

Rafał Tyszkiewicz, Monika Tyszkiewicz
KULTURA ORGANIZACYJNA W POGLĄDZIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 1(10) 2019, 43-51
DOI: 10.30657/qpi.2019.10.04
Rafał Tyszkiewicz ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1525-0697
Monika Tyszkiewicz ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6785-966X

Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Back to content