11_2 - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Journal
e-ISSN 2544-2813
Go to content

Katarzyna Łazorko
WORK SAFETY AS AN ELEMENT OF EXTERNAL EMPLOYER BRANDING STRATEGY
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 16-25
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.02
Katarzyna Łazorko ORCID:

Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Back to content