Current issue - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Journal
e-ISSN 2544-2813
Go to content

QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No. 1(10) 2019

Editioral Pages


Kamila Kowalik, Dorota Klimecka-Tatar

WYKORZYSTANIE DIAGRAMU PARETO – LORENZA DO ANALIZY PRZYCZYN KATASTROF BUDOWLANYCH SPOWODOWANYCH BŁĘDAMI LUDZKIMI Z UWZGLĘDNIENIEM CYKLU ŻYCIA OBIEKTU BUDOWLANEGO W LATACH 2013-2017
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 1(10) 2019, 52-59
DOI: 10.30657/qpi.2019.10.05


WYBRANE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI WĘGLOWEJ
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 1(10) 2019, 71-79
DOI: 10.30657/qpi.2019.10.07

Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Back to content