Zasady recenzji - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Zeszyty naukowe
e-ISSN 2544-2813
Przejdź do treści
Zasady recenzji

 1. Manuskrtypt oraz dokumenty przesyłane do redakcji powinny być zgodne z wytycznymi podanymi w części "Dla autorów".
 2. Prace przedkładane redakcji oceniają dwaj niezależni recenzenci.
 3. Redakcja wybiera recenzentów według tematów przedstawionych w artykule przesłanym do publikacji.
 4. Recenzent jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie ma konfliktu interesów.
 5. Recenzja jest na piśmie (formularz on-line) i kończy się wyraźnym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do opublikowania lub odrzucenia.
 6. Procedura recenzji i recenzja ma charakter poufny.
 7. Formularz recenzji on-line znajduje się w zakładce "Formularz recenzji" - wymagane logowanie. W przypadku problemów z logowaniem można urzyć formularza w formacie worda - Formularz i odesłać go na adres redakcji.

Kryteria kwalifikacji/ odrzucenia artykułów

Formularz recenzji (online, wymagane logowanie) znajduje się na stronie czasopisma. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem Recenzenta co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może zostać:
 • opublikowany bez zmian,
 • opublikowany z niewielkimi zmianami,
 • opublikowany z dużymi zmianami,
 • po wprowadzeniu zmian skierowany do ponownej recenzji,
 • odrzucony.
W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian, autor(rzy) jest zobowiązany do poprawienia tekstu, wprowadzenia uzupełnień i korekt wymaganych przez Recenzentów. Po wprowadzenia zmian, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku.
Jeśli Recenzent w formularzu zaznaczył, że artykuł po wprowadzeniu zmian powinien być skierowany do ponownej recenzji, artykuł po poprawieniu zostaje ponownie poddany procesowi recenzowania przez tych samych recenzentów.
W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych tekst nie zostaje dopuszczony do druku.Lista Recenzentów


2019

Prof.  Martina Blašková, University of Zilina
Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, Prof. PB – Politechnika Białostocka
Dr inż. Katarzyna Midor – Politechnika Śląska
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. – VSB – Technical University of Ostrava
Dr inż. Dorota Klimecka-Tatar – Politechnika Częstochowska
Dr inż. Artur Woźny - Politechnika Rzeszowska
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D. – VSB – Technical University of Ostrava
Dr inż. Magdalena Mazur – Politechnika Częstochowska
prof. dr inż. Tomasz Lipiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2018

Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, Prof. PB – Politechnika Białostocka
Dr inż. Katarzyna Midor – Politechnika Śląska

doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. – VSB – Technical University of Ostrava
Dr Marta Niciejewska – Politechnika Częstochowska
Dr inż. Artur Woźny - Politechnika Rzeszowska
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D. – VSB – Technical University of Ostrava
Dr inż. Magdalena Mazur – Politechnika Częstochowska

2017

Adam Torok (HU)
Agnieszka Bitniowska (PL)
Atul B. Borade (IN)
Brožová Silvie (CZ)   
Dorota Klimecka-Tatar (PL)
Ferdynand Romankiewicz (PL)
Magdalena Mazur (PL)
Pavlina Pustejovska (CZ)
Artur Woźny (PL)  
Renata Stasiak-Betlejewska (PL)
Radomila Konečná (SK)
Witold Biały (PL)
Zinowiy Blikharskyy (UKR)
Bożena Skotnicka-Zasadzień (PL)
2016
2015
2014
dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM*
dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk*
dr hab. inż. Jacek Pietraszak, prof. PK*
dr hab. inż. Elżbieta Weiss, prof. WSFiZ*
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM*
Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
Assoc. Prof., PhD. Martina Blašková*
dr hab inż. Szymon Salamon, prof. PCz.
dr hab inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM*
Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
Assoc. Prof., PhD. Martina Blašková*

* Recenzenci na dzień wykonywania recenzji nie byli członkami komitetu naukowego zeszytów naukowych Quality Production Improvment.  

Recenzje artykułów z lat 2014-2017 były wykonywane w ramach recenzji materiałów konferencyjnych Międzynarodowej konferencji Quality Production Improvment. Rada naukowa zeszytów naukowych oraz komitet naukowy konferencji podjeły decyzję o dodatkowej publikacji wybranych referatów na łamach zeszytów  naukowych Quality Production  Improvment, celem ich upowszechnienia.


Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Wróć do spisu treści