Aktualny numer - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Zeszyty naukowe
e-ISSN 2544-2813
Przejdź do treści

QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No. 2(11) 2019

Editioral Pages

Rafał Tyszkiewicz
IMPLEMENTACJA KULTURY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 7-15
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.01


Katarzyna Łazorko
WORK SAFETY AS AN ELEMENT OF EXTERNAL EMPLOYER BRANDING STRATEGY
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 16-25
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.02


Chovnyuk Y.V., Ivanov E.A., Dovhaljuk V.B., Shyshyna M.A.,Gumenjuk Y.O., Sivak I.N.
THE EVALUATION OF THE CURRENT STATE OF EHF-SENSORS QUALITY IN THE TECHNICAL SYSTEMS AND ITS IMPROVEMENT
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 26-40
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.03


Chovnyuk Y.V., Gumenyuk Y.O, Djachenko L.A., Ivanov E.A., Kravchyuk V.T.
METHODS OF FRACTAL ANALYSIS AND PHASE TRAJECTORIES FOR THE IMPROVEMENT OF IDENTIFICATION OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 41-50
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.04


Dovhaliuk V.B., Chovnyuk Y.V., Ivanov E.A., Shyshyna M.O.
THE IMPROVEMENT OF THE RHEOLOGICAL MODEL FOR CONTROLLING THE STRESS-STRAIN STATE AND HUMIDITY IN THE MATERIALS OF MUSEUM PIECES: ZENER THERMODIFFUSION MODEL FOR CAPILLARY-POROUS BODIES
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 51-71
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.05


Manuela Ingaldi
RÓŻNE PODEJŚCIA DO MODELU LUK
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 72-82
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.06


Kamila Kowalik, Dorota Klimecka-Tatar
DETERMINANTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CYFROWEJ USŁUGI POCZTOWEJ- WYBRANE PROBLEMY
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 83-93
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.07


Rafał Tyszkiewicz
ISTOTA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 2(11) 2019, 94-101
DOI: 10.30657/qpi.2019.11.08


Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Wróć do spisu treści