10_5 - QPI Journal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
Journal
e-ISSN 2544-2813
Go to content

Agnieszka Czajkowska
WYKORZYSTANIE DIAGRAMU PARETO – LORENZA DO ANALIZY PRZYCZYN KATASTROF BUDOWLANYCH SPOWODOWANYCH BŁĘDAMI LUDZKIMI Z UWZGLĘDNIENIEM CYKLU ŻYCIA OBIEKTU BUDOWLANEGO W LATACH 2013-2017
QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT No 1(10) 2019, 52-59
DOI: 10.30657/qpi.2019.10.05
Agnieszka Czajkowska ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7430-4758


Armii Krajowej 19B, lok. 504z
42-218 Częstochwa, POLAND
STOWARZYSZENIE MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
Back to content